torsdag 14. juli 2011

Oversettelse på Amerikansk hekling:)

Ch = chain stich = luftmaske
sl st = slip stich = kjedemaske
sc = single crochet = fastmaske
hdc = half double crochet = halvstav
db = double crochet = stav
tr = treble crochet = dobbelstav
beg = beginning = begynnelse
sp = space = mellomrom
dec = decrease = minke
inc = increase = øke
lp = loop = løkke
rem = remaining = gjenværende
rep = repeat = gjenta
rnd/rd = round = runde
Row = rad
RS = right side = rettsiden
WS = wrong side = vrangsiden
sk = skip = hopp over
st = stich = maske
tog = together = sammen
yo = yarn over = garn over krok

Låner dette fra Hekleguri sin side :)